Archiwa autorskie

Błaga Dimitrowa, Z kamienia

Autor: admin. Kategorie: Błaga Dimitrowa; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Późna starość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Kamień

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Czułość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Człowiek

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Uprzejmość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Jesienie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Wiśnia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Ptaki

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Szept

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Klucze

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Siódmego dnia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Mózg ludzki

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Nieszczęście

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Pewnego dnia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Ostrzeżenie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Materia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Wszystko, co najpiękniejsze

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Apel

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Sofroniusz Wraczanski, Żywot i cierpienia grzesznego Sofroniusza

Autor: admin. Kategorie: Przekłady prozy; Sofroniusz Wraczanski, Życie i cierpienia grzesznego Sofroniusza.

Luben Petkow, Zielone krzyże

Autor: admin. Kategorie: Luben Petkow, Zielone krzyże; Przekłady prozy.

Atanas Dałczew, Fragmenty

Autor: admin. Kategorie: Atanas Dałczew, Fragmenty; Przekłady poezji.

Jordan Radiczkow

Autor: admin. Kategorie: Jordan Radiczkow; Przekłady prozy.

Zdrawko Kisiow, Czystopis

Autor: admin. Kategorie: Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow, Czystopis.

Petyr Karaangow, Sezony uczuć

Autor: admin. Kategorie: Petyr Karaangow, Sezony uczuć; Przekłady poezji.

Emilian Stanew, Kozioł

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Emilian Stanew; Przekłady prozy.

Emił Manow, Erozja

Autor: admin. Kategorie: Emił Manow.

Genczo Stojew, Niczym jaskółki

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Genczo Stojew; Przekłady prozy.

Jordan Radiczkow, Balon na Uwięzi

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Jordan Radiczkow; Przekłady prozy.

Jordan Wyłczew, Wiedźma

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Jordan Wyłczew; Przekłady prozy.

Kamen Kałczew, Biografia

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Kamen Kałczew; Przekłady prozy.

Nikołaj Chajtow, Czarownik z Breze

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Nikołaj Chajtow; Przekłady prozy.

Paweł Weżinow, Pewnej ciemnej nocy

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Paweł Weżinow; Przekłady prozy.

Lubomir Lewczew, Kaprys 2

Autor: admin. Kategorie: Lubomir Lewczew; Przekłady poezji.

Lubomir Lewczew, Kaprys 3

Autor: admin. Kategorie: Lubomir Lewczew; Przekłady poezji.

Zdrawko Kisiow, Paradoks

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, W lesie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Bezbronność

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Aureole

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Zbawienie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Niepojęte

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Miłość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Wyrok

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Poświęcenie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Zdrawko Kisiow, Nieśmiertelność

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow.

Nino Nikołow, Przystań

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nino Nikołow; Przekłady poezji.

Nino Nikołow, Spadające gwiazdy

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nino Nikołow; Przekłady poezji.

Nino Nikołow, Gdy należało

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nino Nikołow; Przekłady poezji.

Nino Nikołow, Czym jest chwila, czyż nie okruchem wieku?

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nino Nikołow; Przekłady poezji.

Iwan Canew, Sztuka poetycka

Autor: admin. Kategorie: Iwan Canew; Przekłady poezji.

Iwan Canew, Wodospad

Autor: admin. Kategorie: Iwan Canew; Przekłady poezji.

Iwan Wylew, Oddalenie

Autor: admin. Kategorie: Iwan Wylew; Przekłady poezji.

Iwan Wylew, Do siebie samego

Autor: admin. Kategorie: Iwan Wylew; Przekłady poezji.

Iwan Wylew, Samotność

Autor: admin. Kategorie: Iwan Wylew; Przekłady poezji.

Wasił Popow, Korzenie

Autor: admin. Kategorie: + Spis powszechny dzikich zajęcy. Antologia opowiadań; Przekłady prozy; Wasił Popow.

Dragomir Petrow, Krzyk

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Dragomir Petrow, Do Odysa

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Dragomir Petrow, Pochwała echa

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Dragomir Petrow, Wspomnienie

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Dragomir Petrow, Dniu odchodzący…

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Dragomir Petrow, Dom nad potokiem

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Dragomir Petrow, Jesień w Sozopolu

Autor: admin. Kategorie: Dragomir Petrow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Człowiek przed snem myśli

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Arabeski

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Pole z lasem

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Bajka, której nie ma

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Zmierzch

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Wszystko

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, I niepewnym krokiem w cichość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Binio Iwanow, Do nowej trawy

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji.

Lubomir Dekowski, Rozmowa ze wspomnieniem

Autor: admin. Kategorie: Lubomir Dekowski; Przekłady poezji.

Lubomir Dekowski, Być może próba autoironii

Autor: admin. Kategorie: Lubomir Dekowski; Przekłady poezji.

Wirginia Zacharijewa, *** Linczuj mnie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Wirginia Zacharijewa.

Swetła Georgijewa, Wątpliwość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Swetła Georgijewa.

Swetła Georgijewa, Dzięki Ci, Boże

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Swetła Georgijewa.

Swetła Georgijewa, Obroty ziemi

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Swetła Georgijewa.

Swetła Georgijewa, Dom

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Swetła Georgijewa.

Swetła Georgijewa, Nieoswojone słońce

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Swetła Georgijewa.

Swetła Georgijewa, Nadmorska knajpa

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Swetła Georgijewa.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .