2. Biografia

DSC03644Wojciech Gałązka, ur. 19.04.1947 w Brzezinach, bułgarysta, tłumacz, pracownik służby zagranicznej. Studia slawistyczne 1965-1970 na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie asystent i adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, doktor nauk humanistycznych 1978; w roku akad.1992/1993 lektor języka polskiego na Uniwersytecie Sofijskim, następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako kolejno 1993-1999 Dyrektor Instytutu Polskiego w Sofii, radca 1999-2003 w Departamencie Polityki Kulturalno-Naukowej oraz w Departamencie Promocji, I Radca w Departamencie Polityki Wschodniej. Konsul Generalny RP w Łucku 2003-2007, od 2008-2012 Konsul RP w Sofii.
Odznaczony 1983 przez Radę Państwa LRB Medalem „1300 lat Bułgarii” oraz 1999 przez Prezydenta RB Orderem „Jeźdźca z Madary”. Laureat 1990 Międzynarodowej Nagrody im. Eutymiusza Tyrnowskiego, doctor honoris causa 1999 Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie oraz 2007 Państwowego Uniwersytetu im. Ł.Ukrainki w Łucku.
Autor m.in. książek naukowych: Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983, Bułgarskie programy i manifesty literackie, Kraków 1983, Naród i kultura. Antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej, Kraków 1985, Oswajanie skorpionów. Szkice o kulturze bułgarskiej, Kraków 1993 (wyd. bułg. Szumen 1994) oraz wielu artykułów, a także przekładów poezji i prozy: Spis powszechny dzikich zajęcy, Katowice 1975; G. Milew, Poematy i proza liryczna, Kraków 1977; G. Karasławow, Tango, w: Dni wojny Warszawa 1977; E. Stanew, Antychryst, Katowice 1979; G. Rajczew, Lustig i inne opowiadania, Kraków 1980; A. Dałczew, Proza poetycka, w: Poezje, oprac. A. Kamieńska, Warszawa 1981; N. Kynczew, Niczym ziarno gorczycy, Kraków 1981; N. Kynczew, Posłanie od piechura, Sofia 1999 (wyd. dwujęzyczne); Z. Kisiow, Czystopis, Kraków 2007 oraz współautor: Biała jaskółka. Antologia opowiadań bułgarskich XIX i XX wieku, Katowice 1982; Niewidzialne skrzydła. Antologia poezji bułgarskiej od IX wieku do 1944 roku, Kraków 1987.

Wojciech Gałązka literat, Wojciech Gałązka literature, Wojciech Gałązka konsul, Wojciech Gałązka życiorys.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .