Aleksander Gerow, Późna starość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji .

Późna starość

Zamykaj się w sobie! Zamykaj!
Odgradzaj się od czasu i wspomnień!
Zamykaj się w sobie głęboko –
Śmierć tylko takiego cię przyjmie.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .