Zdrawko Kisiow, Wyrok

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Przekłady poezji; Zdrawko Kisiow .

Wyrok

Błogosławiony jestem czy może potępiony,
budując ze sprzeczności swoje istnienie,
ale skazany jestem przez całe życie nosić
w ciele barbarzyńcy – duszę Hellena.
I w doskonałość mając wzrok utkwiony,
potykam się wśród pokus powszednich
i to, co we mnie wznosi się do lotu
jest przytłaczane ciężarem chleba.
I już pomysłów mi nie starcza,
w rozkoszach doznań omdlewam,
lecz to, czego pragnie ciało –
dusza odrzuca z odrazą…
Duch i materia – kaprys niewiadomy,
raj zespolony z piekłem we mnie,
i ciąży wyrok, który każe dźwigać
na skrzydłach anioła ciało diabła!…

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .