Binio Iwanow, Wszystko

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Binio Iwanow; Przekłady poezji .

Wszystko

Ten brzeg
i tamten brzeg w moich myślach.
Tu ostra trawa – aby mnie zraniła
i aby wyleczyła;
tam – grube drzewa –
abym wysyłał na ich skronie jasność
i czekał na jej powrót.
Od brzegu do brzegu –
abym w trawie tęsknił za drzewem,
na jego gałęziach
za trawą.
Od brzegu do brzegu,
do brzegu od brzegu,
 
dopóki nie wzbiorą wody rzeki.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .