Nikołaj Kynczew, Jak najdalej

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nikołaj Kynczew; Przekłady poezji .

Jak najdalej

Morze: ogromne przestrzenie dla rozwścieczonych okrętów.
Dlaczego ciemne stada rekinów stają się ich cieniami?
Ironia wody jest wystarczającą odpowiedzią.
O, ileż zburzonych Kartagin, ileż piasku!
Pozostaje im zaledwie nadzieja – i to w dzieciach:
dzieci, źródła, które skierowały się ku morzu –
brzeg jest tylko tym miejscem, gdzie nadzwyczaj starannie
historia dokonuje wyboru według szybkości.
A wtedy – jak najdalej od owacji fal!
Widzimy przecież, co dzieje się nieustannie:
nawet jałowe kobiety topią się rozmyślnie,
aby pokazać światu swoje brzuchy!

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .