Aleksander Gerow, Późna starość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Kamień

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Czułość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Człowiek

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Uprzejmość

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Jesienie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Wiśnia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Ptaki

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Szept

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Klucze

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Siódmego dnia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Mózg ludzki

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Nieszczęście

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Pewnego dnia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Ostrzeżenie

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Materia

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Wszystko, co najpiękniejsze

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

Aleksander Gerow, Apel

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Aleksander Gerow; Przekłady poezji.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .