Petyr Pyrwanow, Skądkolwiek wyjawiony

Autor: admin. Kategorie: Petyr Pyrwanow, Skądkolwiek wyjawiony; Przekłady poezji .

Uprzejmie informuję, że tomik Petyra Pyrwanowa Skądkolwiek wyjawiony ukazał się w 2019 roku w serii „Mała Biblioteka Literatury Bułgarskiej” w krakowskim Wydawnictwie Miniatura, ul. Barska 13/1, tel. 12 267 10 39, [email protected] i jest do nabycia w siedzibie wydawnictwa lub drogą wysyłkową.

 

Petyr Pyrwanow (ur.1941 w Kilifarewo), studiował medycynę i filozofię w Sofii, ale ukończył ostatecznie studia dziennikarskie. Zawodowo związany z wieloma instytucjami kultury; wieloletni dyrektor programowy Narodowego Pałacu Kultury w Sofii. Jest autorem tomików: Szte izczeznat dumite (1993, Znikną słowa), Zoar (1996, Zohar), Swetlinna trewa (1998, Świetlista trawa), Largo (1999, wyd. bułgarsko-angielskie), Nebesnik (2002, Niebiośnik), Grifoni (2002, Gryfony), Płanetarium(2008, Planetarium). Wiersze z tych tomików ukazały się w tomie utworów wybranych Otwyd horizonta na bitieto (2016, Poza horyzontem bytu) wraz z nowymi cyklami: Inscenirowki ot czaenija park (Imaginacje z parku herbacianego), Den bez godina (Dzień bez roku), Zapisi ot gradinata na pokriwa (Zapiski z ogrodu na dachu). Jest także współautorem, obok W. Gałązki, tomu przekładowego Bolesława Leśmiana Nebesnijat czergar (2021, Niebieski wycieruch).

 

 

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .