Nikołaj Liliew, Odblaski księżyca

Autor: admin. Kategorie: Nikołaj Liliew, Odblaski księżyca; Przekłady poezji .

 

Uprzejmie informuję, że tomik Nikołaja Liliewa Odblaski księżyca ukazał się w Wydawnictwie “scriptum” i jest do nabycia w sklepie internetowym tego wydawnictwa lub za pośrednictwem Księgarni Akademickiej w Krakowie.

 

Nikołaj Liliew (1885-1960), Urodził się w Starej Zagorze. W latach 1905-1906 studiował literaturę w Lozannie, a następnie (1909-1912) na Akademii Handlowej w Paryżu. Uczestnik I wojny bałkańskiej i I wojny światowej. W latach 1921-1924 przebywa we Wiedniu i Monachium, przygotowując bibliografię do historii gospodarczej Bułgarii. Czołowy przedstawiciel symbolizmu bułgarskiego. Choć publikuje swoje wiersze od 1909 roku, to pierwszy tomik  Ptici v noszta (Ptaki pośród nocy) ukazuje się dopiero w 1918 roku. Rok później drugie wydanie. Kolejny tomik Łunni petna (Odblaski księżyca) publikuje w 1922 roku, po czym rozstaje się z twórczością poetycką, wyczerpawszy jakby możliwości poetyki symbolistycznej, której formę muzyczną i wersyfikacyjną uznał za spełnioną. W 1931 roku publikuje jeszcze wybór wierszy Stichotworenija (Wiersze) i w 1934 roku w czasopiśmie „Złatorog” nowy cykl wierszy Pri moreto (Nad morzem), będący ostatnim przejawem twórczości poetyckiej. Do końca lat 30-tych XX wieku aktywnie współpracuje jako korespondent literacki z najważniejszymi czasopismami literackimi, ale szczególnie ważny jest jego dorobek translatorski w zakresie dramaturgii europejskiej (Szekspir, Corneille, Ibsen, Maeterlinck, Hofmannsthal,  Hugo, A. Tołstoj i in.) oraz długoletnia współpraca z Teatrem Narodowym w Sofii, w którym pełnił funkcję kierownika artystycznego. Wcześniejsze przekłady jego wierszy można znaleźć w antologii Niewidzialne skrzydła (1987).

 

 

 

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .