Nikołaj Kynczew, *** Żadnego wiersza nie mogę…

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nikołaj Kynczew; Przekłady poezji .

***

Żadnego wiersza nie mogę
napisać, jeśli nie wyruszę

z powrotem, aby pozbierać łzy
rozsypane właśnie tam, gdzie

moje oczy są klepsydrą
wieczności.
Ja,
tak bardzo samotny,

że za chwilę stanę się wszechświatem.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .