Nikołaj Kynczew, *** Kurczymy się z napięcia…

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Nikołaj Kynczew; Przekłady poezji .

***

Kurczymy się z napięcia:
byk z tego na tamten świat
przeniósł na rogach krowiarza.
Widzieliśmy, ale niezupełnie –
nie możemy być tam i tu.
Każdy gdzie jego miejsce:
jedynie lunatyk może
zgwałcić rusałkę.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .