Mładen Isajew, Czas

Autor: admin. Kategorie: Przekłady poezji .

                           Borysowi Angełuszewowi
 
Nie wiem, czy zdoła zagłuszyć
łoskot nocy w mdłym próchnie lęku
głos udręczonej mej duszy,
to wiem – umierać trzeba bez jęku!
 
A wy, co po nas przyjdziecie –
czy posądzicie nas o bezduszność,
niczym drzewo skruszone zamiecią
i wichurą niesione w przyszłość?
 
O, wy, nienarodzone dzieci
czasów jasnych i niebywałych,
co o wieku tym się dowiecie,
w którym serca bić przestawały;
 
jaka radość, ból jaki i smutek,
jaka miłość i złość nas żywiły,
 
gdy służbie wierni i ufni w skutek,
każdy ból żeśmy w sobie tłumili…
 
to prawda, że nasze dusze
nie śpiewają dziś w poematach –
ból, rozpacz i radość wzruszeń
dzisiaj z czasu łoskotem się splata.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .