Błaga Dimitrowa, Niedostateczność

Autor: admin. Kategorie: Błaga Dimitrowa; Przekłady poezji .

Niedostateczność

Jeśli zbliżymy się i spotkamy
z innymi istotami
z innych światów
tak, jak
zbliżają się do siebie
i spotykają ludzie
na naszej planecie –
nieuchronnie
rozminiemy się.

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .