Petyr Pyrwanow, Wolność absolutna

Autor: admin. Kategorie: + Przyjaźnie bliskie i dalsze; Petyr Pyrwanow; Przekłady poezji .

Wolność absolutna

Co się stanie z grzechami i złymi uczynkami
których nie zdołałem popełnić
Uczynki dobre twórcze zamiary
Gdzie będą niespełnione się błąkać
Muzyka i obraz i myśl
Dokąd odchodzą lub zmierzają
Jaki los tego co niewyrażone
Jedyne ślady życia i użycia
Skorupy łuski popiół
I nienapisane wiersze
Niech wszystko zmierza gdzie chce
Duch mój nie będzie dłużej ranić mego serca

. . : : M E N U : : . .

Przekłady i Publikacje

. . : : L I N K I : : . .